Семинар на Винербергер “Зелени покриви. Паркинг-покриви. 5-те най-важни неща!”, 02.11.2023г.

Семинар на Винербергер “Зелени покриви. Паркинг-покриви. 5-те най-важни неща!”, 02.11.2023г.


Слайдовете на презентацията може да намерите тук:


Видео на отделните части на презентацията може да намерите тук:

1. Зелени покриви в България: https://youtu.be/HO6SY1tf0d8

2. Предимствата на HIPS дренажен композит за зелени покриви: https://youtu.be/xVgfV80Tv88

3. Детайли (при борд, фасада, водоприемник и др.) и видове зелени покриви (екстензивни и интензивни): https://youtu.be/If8yaZhhLTM

4. Нормативна уредба в България, касаеща зелените покриви: https://youtu.be/5HykbVw6-HU

5. Хидрофилна каменна вата за зелени покриви: https://youtu.be/KxTddoK1oOA

6. Сини, зелено-сини (синьо-зелени) и соларни зелени покриви: https://youtu.be/X_vr0n49uqE

7. 5-те най-важни неща при проектиране и изпълнение на зелени покриви: https://youtu.be/OsWR3pbyYPs

8. Паркинг-покриви в България: https://youtu.be/2uHnzMPSSmc

9. Детайли и видове паркинг-покриви: https://youtu.be/saJGIZdzm3Q

10. 5-те най-важни неща при проектиране и изпълнение на паркинг-покриви: https://youtu.be/XjS2oYYoU2U

В края на всяко видео има линк към следващото.