Семинар на Винербергер “Зелени покриви. Паркинг-покриви. 5-те най-важни неща!”, 02.11.2023г.

Семинар на Винербергер “Зелени покриви. Паркинг-покриви. 5-те най-важни неща!”, 02.11.2023г.


Слайдовете на презентацията може да намерите тук:


Видео на отделните части на презентацията може да намерите тук:

1. Зелени покриви в България

2. Предимствата на HIPS дренажен композит за зелени покриви

3. Детайли (при борд, фасада, водоприемник и др.) и видове зелени покриви (екстензивни и интензивни)

4. Нормативна уредба в България, касаеща зелените покриви

5. Хидрофилна каменна вата за зелени покриви

6. Сини, зелено-сини (синьо-зелени) и соларни зелени покриви

7. 5-те най-важни неща при проектиране и изпълнение на зелени покриви

8. Паркинг-покриви в България

9. Детайли и видове паркинг-покриви

10. 5-те най-важни неща при проектиране и изпълнение на паркинг-покриви

В края на всяко видео има линк към следващото видео.