Системи интензивен зелен покрив (детайли)

4. Системи интензивен зелен покрив (детайли)

Следва!

Детайл на типов интензивен зелен покрив с топлоизолация

4.1. Топъл покрив и покрив без топлоизолация

4.2. Обърнат покрив


Назад към Интензивни зелени покриви