Здравейте!

Този сайт ще ви помогне в проектирането, изпълнението и поддържането на зелени покриви и паркинг-покриви!

Тук ще намерите информация за:

Предпоставки за проектиране:

 • предимства и характеристики на различните видове покриви
 • актуални строителни стандарти
 • видове натоварвания
 • видове покриви (студени, топли, “обърнати” и без топлоизолация)
 • видове топлизолации
 • видове топлоизолационни системи
 • детайли (при борд, при фасада, водоприемници и други покривни елементи)
 • наклони на покрива
 • отводняване на покривазащита от падане
 • противопожарна защита
 • натоварване от вятър
 • поддържане на покривите

Проектиране на различните видове покриви:

 • Структура
 • Препоръчителни характеристики на дренажните композити
 • Оразмеряване на дренажната система

Системи екстензивни зелени покриви


Системи интензивни зелени покриви


Системи покриви с пешеходна зона


Системи паркинг-покриви


Детайли