Здравейте!

Този сайт ще ви помогне в проектирането, изпълнението и поддържането на Вашия зелен покрив и паркинг-покрив!Тук ще намерите информация за:

Предпоставки за проектиране на зелен покрив и паркинг-покрив:

 • Предимства и характеристики на различните видове покриви
 • Актуални строителни стандарти
 • Видове натоварвания
 • Видове покриви (студени, топли, “обърнати” и без топлоизолация)
 • Видове топлоизолации
 • Видове топлоизолационни системи
 • Детайли (при борд, при фасада, водоприемници и други покривни елементи)
 • Наклони на покрива
 • Отводняване на покрива
 • Защита от падане
 • Противопожарна защита
 • Натоварване от вятър
 • Поддържане на покривите

Проектиране на различните видове зелени покриви и паркинг-покриви:

 • Структура
 • Препоръчителни характеристики на дренажните композити
 • Оразмеряване на дренажната система

Системи екстензивен зелен покрив


Системи интензивен зелен покрив


Системи покрив с пешеходна зона


Системи паркинг-покрив


Детайли