Здравейте!

Този сайт ще ви помогне в проектирането, изпълнението и поддържането на Вашия зелен покрив и паркинг-покрив!

Тук ще намерите информация за:

Предпоставки за проектиране:

 • предимства и характеристики на различните видове покриви
 • актуални строителни стандарти
 • видове натоварвания
 • видове покриви (студени, топли, “обърнати” и без топлоизолация)
 • видове топлоизолации
 • видове топлоизолационни системи
 • детайли (при борд, при фасада, водоприемници и други покривни елементи)
 • наклони на покрива
 • отводняване на покрива
 • защита от падане
 • противопожарна защита
 • натоварване от вятър
 • поддържане на покривите

Проектиране на различните видове покриви:

 • структура
 • препоръчителни характеристики на дренажните композити
 • оразмеряване на дренажната система

Системи екстензивен зелен покрив


Системи интензивен зелен покрив


Системи покрив с пешеходна зона


Системи паркинг-покрив


Детайли