Проектиране на покриви с паважна настилка

2. Проектиране на покриви с паважна настилка

Следва:


2.1. Структура


2.2. Разделителен слой


2.3. Слой, позволяващ приплъзване


2.4. Защитен слой


2.5. Дренажен слой


2.6. Филтърен слой


2.7. Дренажни композити


2.8. Подосновен пласт


2.9. Изравнителен пласт


2.10. Легло на паважа


2.11. Паваж


2.12. Стандарти


Назад към Паркинг-покриви