Проектиране на покриви с паважна настилка

Следва:

2.1. Структура

2.2. Разделителен слой

2.3. Слой, позволяващ приплъзване

2.4. Защитен слой

2.5. Дренажен слой

2.6. Филтърен слой

2.7. Дренажни композити

2.8. Подосновен пласт

2.9. Изравнителен пласт

2.10. Легло на паважа

2.11. Паваж

2.12. Стандарти


3. Паважни настилки, съчетани с интензивни зелени покриви


4. Системи на покриви с пешеходни зони и зони за паркиране (паркинг-покриви)

4.1. Покрив с пешеходна зона (клас на натоварване 1)

4.1.1. Топъл покрив и покрив без топлоизолация

4.1.2. Обърнат покрив

4.2. Паркинг-покрив с трафик на леки коли (клас на натоварване 2)

4.2.1. Топъл покрив и покрив без топлоизолация

4.2.2. Обърнат покрив

4.3. Паркинг-покрив с трафик на тежки превозни средства (клас на натоварване 3)

4.3.1. Топъл покрив и покрив без топлоизолация

4.3.2. Обърнат покрив