Системи на покриви с пешеходни зони и зони за паркиране (паркинг-покриви)

4. Системи на покриви с пешеходни зони и зони за паркиране (паркинг-покриви)

Следва!

Паважна настилка, съчетана с интензивен зелен покрив

4.1. Покрив с пешеходна зона (клас на натоварване 1)

4.1.1. Топъл покрив и покрив без топлоизолация

4.1.2. Обърнат покрив

4.2. Паркинг-покрив с трафик на леки коли (клас на натоварване 2)

4.2.1. Топъл покрив и покрив без топлоизолация

4.2.2. Обърнат покрив

4.3. Паркинг-покрив с трафик на тежки превозни средства (клас на натоварване 3)

4.3.1. Топъл покрив и покрив без топлоизолация

4.3.2. Обърнат покрив


Назад към Паркинг-покриви