Ръководство за зелени покриви и паркинг-покриви


Може да намерите “Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви” в книжарниците на Сиела, УАСГ и САБ, както и онлайн в сайта на Сиела.


„Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви“ е издание на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) с автор инж. Орлин Илиев и редакционен състав:

  • проф. д-р инж. Димитър Назърски – главен редактор
  • доц. д-р Ценка Кунева – част растителност
  • ланд. арх. д-р Галина Янчева – част субстрати
  • проф. д-р инж. Петър Стефанов – част пътно строителство
  • ас. д-р инж. Марин Дончев – част пътно строителство
  • гл. ас. д-р инж. Емил Цанов – част ВиК

Тук може да видите първите 14 страници от Ръководството (от общо 112 стр.):


Ръководство до 2+14 страници