Соларен зелен покрив

Тук ще намерите информация за соларните зелени покриви – зелени покриви, над които има фотоволтаични (соларни) панели.


Полезни статии

Извадки от техническата информация “Соларни зелени покриви” на немската Федерална асоциация за екологично строителство (Bundesverband GebäudeGrün e. V.)

BuGG, www.gebaeudegruen.info

Ползи от зелените покриви

Управление на дъждовната вода:

Задържане и забавяне на дъждовна вода, минимизиране на пиковете на валежния отток и по този начин облекчаване на канализационната система със свързания потенциал за спестявания при оразмеряване на тръбите и канализацията, спестяване на резервоари за задържане на дъжд и възможно намаляване на таксите в градове с разделени системи за отпадъчни води.

Опазване и защита на сгради:

По-дълъг живот на покривната хидроизолация чрез защита от атмосферни влияния, температурни разлики и UV радиация. Екстензивната растителност  се приема като „твърд покрив“ и „устойчив на летящ огън и лъчиста топлина“.

Икономия на енергия:

Топлоизолация през зимата и топлинен щит чрез засенчване и охлаждане през лятото.

Опазване на видовете и биоразнообразието:

Намаляване на намесите в природата  и създаване на заместващи местообитания, запазване на биоразнообразието и разширяване на местообитанията за растения и животни.

Подобряване на микроклимата и качеството на въздуха:

Засенчването и изпарението на съхраняваната вода подобрява климата на околната среда чрез охлаждане и овлажняване. Задържа и филтрира прах и замърсители на въздуха.

Защита от шум:

Изолация на въздушен шум и намаляване на отразяването на звука.

Съвременно градоустройство:

Подобряване на работната и жизнената среда, дизайнерски елемент от градското и ландшафтно планиране, който може да се използва в голям мащаб. Увеличаване на стойността на имота и жилищната площ.

Допълнително използваемо пространство:

Използване на покрива с многофункционални зони, в идеалния случай като допълнително пространство за отдих и живеене.

Ползи от 1 кв.м. екстензивен зелен покрив

Предимства на соларния зелен покрив

 • Защита на климата и адаптиране към изменението на климата
 • Защита на хидроизолацията на покрива срещу екстремни температури, градушка и бури
 • Липса на нужда от перфориране на покривната хидроизолация при системи, поддържани от товар
 • Възможно увеличаване на добива на панелите вследствие на изпарителното охлаждане от растителността
 • Задържане на дъждовна вода и забавяне на оттока – предотвратяване на наводнения
 • Местообитания за животни – опазване на видовете, биоразнообразие
Снимка на соларен зелен покрив

Фактори за успех на соларните зелени покриви

Следните принципи трябва да се спазват за устойчиво изпълнение на соларни зелени покриви:

 • Избягване на засенчването на соларните модули
 • Подреждане на модулите по начин, осигуряващ лесно поддържане
 • Редовно и професионално поддържане
 • Своевременна комуникация и координация на участващите страни
 • Предпочитано използване на системи, поддържани от товар (при наклон на покрива до 5о), за да се избегне нуждата от перфориране на покривната хидроизолация

Избягване на засенчване, причинено от растежа на растенията

 • Достатъчно голямо разстояние между повърхността на основата и долния ръб на модула от минимум 20 – 30 cm. В зависимост от избора на растения, разстоянието може да е още по-голямо
 • Използване на подходящи растения с ниска височина (растеж) и плътно покритие
 • Ниска височина на субстрата пред соларните модули, за да се изключат по-високите видове растения. При нужда, използване на допълнителен товар против вятър за осигуряване на стабилност.

Височина на субстрата

Слоят субстрат може да бъде с една и съща дебелина от около 8 – 10 см по цялата площ на покрива, в зависимост от вида на озеленяването и минималното натоварване, което трябва да се постигне (за системи, поддържани от товари). Или се моделира във форма на вълна с монтажна височина 6 – 15 cm, така че да има по-малко субстрат пред соларните модули, отколкото под модулите.


Схематично представяне на структура на соларен зелен покрив, поддържана от товар (възможни са отклонения, свързани с производителя и системата)

Схематично представяне на структура на соларен зелен покрив, поддържана от товар

Соларен зелен покрив с южна ориентация

Соларен зелен покрив с южна ориентация

Соларен зелен покрив с ориентация изток-запад

Соларен зелен покрив с ориентация изток-запад

Повече информация и цялата техническа информация “Соларен зелен покрив” може да бъде намерена на сайта на BuGG www.gebaeudegruen.info.

Техническа информация "Соларен зелен покрив"

Communication on the potential of applied PV in the European Union: Rooftops, reservoirs, roads (R3)

Georgia Kakoulaki, Nigel Taylor, Sandor Szabo, Robert Kenny, Anatoli Chatzipanagi and Arnulf Jäger-Waldau (2024)


Overview of the potential and challenges for Agri-Photovoltaics in the European Union

Anatoli Chatzipanagi, Nigel Taylor and Arnulf Jaeger-Waldau (2023)


Photovoltaic systems with vertically mounted bifacial PV modues in combination with Green roofs

Thomas Baumann, Hartmut Nussbaumer, Markus Klenk, Andreas Dreisiebner, Fabian Carigiet and Franz Baumgartner (2019)


Performance Analysis of Vertically Mounted Bifacial PV Modules on Green Roof System

Thomas Baumann, Fabian Carigiet, Raphael Knecht, Markus Klenk, Andreas Dreisiebner, Hartmut Nussbaumer and Franz Baumgartner (2018)


Biosolar Roofs: A Symbiosis between Biodiverse Green Roofs and Renewable Energy

Chiara Catalano and Nathalie Baumann (2017)


Performance Analysis of PV Green Roof Systems

Thomas Baumann, Daniel Schär, Fabian Carigiet, Andreas Dreisiebner and Franz Baumgartner (2016)