Проектиране на екстензивен зелен покрив

2. Проектиране на екстензивен зелен покрив

Следва!

2.1. Структура

2.2. Противокоренов слой

2.3. Разделителен и защитен слой

2.4. Дренажен слой

2.5. Филтърен слой

2.6. Дренажни композити

2.7. Оразмеряване на дренажната система

2.8. Коренообитаем пласт

2.9. Воден буфер и слой за задържане на вода

2.10. Вегетативен пласт (растителност)


Назад към Екстензивни зелени покриви