Въведение в интензивните зелени покриви

Що е то интензивен зелен покрив?

Интензивното покривно озеленяване може да се смята за сравнимо с традиционните системи за озеленяване по отношение на потенциалната употреба и разнообразието на дизайна. Засаждането може да включва тревни площи, храсти и дори дървета. Нуждае се от редовно поливане или система за задържане на вода, както и редовно снабдяване с хранителни вещества. Този тип озеленяване може да се развива добре само при редовно поддържане. Интензивният  зелен покрив лесно се комбинира с пешеходни зони и участъци за автомобилен трафик.

Чрез изграждане на интензивен зелен покрив се възстановява естественото зелено пространство, взето от сградите и подземните конструкции.

Поради необходимостта на растителността от вода и хранителни вещества, теглото на този вид зелени покриви, заедно със самата растителност, започва от 282 kg/m2 с минимална дебелина на слоя от 217 mm.

Интензивен зелен покрив в гр. София

Предимства на интензивните зелени покриви

 • оптимално използване на пространството – качеството и количеството на жизнената среда се увеличава, като се използва усвоено пространство, особено в градските райони
 • намаляване на натоварването в канализационната система при силни валежи – зелената покривна система забавя оттичането на дъждовната вода по време на пиковите натоварвания, които настъпват по време на силни дъждове
 • подобряване качеството на въздуха – растенията произвеждат кислород и намаляват отрицателното въздействие на въглеродния диоксид, а също така филтрират въздушни замърсители (праховите частици)
 • бързо връщане на дъждовните води обратно в атмосферата (чрез изпаряване на влагата) вместо оттичането им в канализацията (според някои учени, това е по-важно за запазване на озоновия слой от борбата с високите нива на въглеродния диоксид)
 • борба с ефекта на топлинния остров – за разлика от традиционните плоски покриви, зелените покриви не конвертират напълно слънчевата енергия в топлина, а в пара, като това има охлаждащ ефект върху околната среда
 • защита на хидроизолационната мембрана – растителността помага да се противодейства на вредното въздействие на слънчевата светлина и топлина върху хидроизолационната мембрана, като по този начин увеличава нейната продължителност на живот
 • намаляване на шума от околната среда: растителността помага да се заглуши шума от околния район.

Характеристики на интензивните зелени покриви:

 • широк избор на растителност
 • по-голяма свобода за проектиране (дизайн)
 • лесно комбиниране с пешеходни алеи и зони с автомобилен трафик и паркинги
 • конструктивна височина – от 217 mm
 • натоварване – започва от приблизително 282 kg/m2.

Назад към Интензивни зелени покриви