Галерия

Зелен покрив, OBS Център, гр. София


Зелен покрив, гр. София


Зелен покрив, пешеходна зона и улица (паркинг-покрив) над подземен паркинг, Бизнес Парк София, сгради 7 и 9


Улица (паркинг-покрив) над подземен паркинг, Бизнес Парк София, сгради 7 и 9


Интензивен зелен покрив над Зрителна зала на Българския Културен Институт “Дом Витгенщайн”, гр. Виена


Интензивен зелен покрив над подземен паркинг, Ваканционно селище Oasis Resort & Spa, с. Лозенец


Пешеходна зона над подземен паркинг, Ваканционно селище Oasis Resort & Spa, с. Лозенец


Скатен зелен покрив на стопанска сграда, м. Перелик


Интензивен зелен покрив с пешеходна зона, кафене, гр. Хасково


Интензивен зелен покрив с пешеходна зона, жилищен комплекс, гр. София


Интензивен зелен покрив и пешеходна зона над подземен покрив, Ринг Мол, гр. София


Интензивен зелен покрив и пешеходна зона над подземен покрив, Ринг Мол, гр. София


Интензивен зелен покрив, Елипс Център, гр. София