Галерия

Интензивен зелен покрив с дървета, OBS Център, гр. София

Зелен покрив, OBS Център, гр. София


Екстензивен зелен покрив под наклон, гр. София

Зелен покрив, гр. София


Зелен покрив, пешеходна зона и улица (паркинг-покрив) над подземен паркинг, Бизнес Парк София, сгради 7 и 9

Зелен покрив, пешеходна зона и улица (паркинг-покрив) над подземен паркинг, Бизнес Парк София, сгради 7 и 9


Паркинг-покрив (улица) над подземен паркинг, Бизнес Парк София, сгради 7 и 9

Улица (паркинг-покрив) над подземен паркинг, Бизнес Парк София, сгради 7 и 9


Интензивен зелен покрив над Зрителна зала на Българския Културен Институт "Дом Витгенщайн", гр. Виена

Интензивен зелен покрив над Зрителна зала на Българския Културен Институт “Дом Витгенщайн”, гр. Виена


Интензивен зелен покрив над подземен паркинг, Ваканционно селище Oasis Resort & Spa, с. Лозенец

Интензивен зелен покрив над подземен паркинг, Ваканционно селище Oasis Resort & Spa, с. Лозенец


Пешеходна зона над подземен паркинг, Ваканционно селище Oasis Resort & Spa, с. Лозенец

Пешеходна зона над подземен паркинг, Ваканционно селище Oasis Resort & Spa, с. Лозенец


Скатен зелен покрив на стопанска сграда, м. Перелик

Скатен зелен покрив на стопанска сграда, м. Перелик


Интензивен зелен покрив с пешеходна зона, кафене, гр. Хасково

Интензивен зелен покрив с пешеходна зона, кафене, гр. Хасково


Интензивен зелен покрив с пешеходна зона, жилищен комплекс, гр. София

Интензивен зелен покрив с пешеходна зона, жилищен комплекс, гр. София


Интензивен зелен покрив и пешеходна зона над подземен покрив, Ринг Мол, гр. София

Интензивен зелен покрив и пешеходна зона над подземен покрив, Ринг Мол, гр. София


Интензивен зелен покрив и пешеходна зона над подземен покрив, Ринг Мол, гр. София

Интензивен зелен покрив и пешеходна зона над подземен покрив, Ринг Мол, гр. София


Интензивен зелен покрив, Елипс Център, гр. София

Интензивен зелен покрив, Елипс Център, гр. София


Екстензивен зелен покрив на повече от 30 години без напояване и без поддържане

Вижте видео за покрива, като кликнете тук!