Най-важното за зелените покриви (в 3 минути)

Най-важното за зелените покриви (в 3 минути)

Част от интервюто на Христо Николов с инж. Орлин Илиев на тема „Зелени покриви“ по Блумбърг ТВ, 20.08.2023г.Какви са най-честите предизвикателства, които могат да се появят в процеса на проектиране и изграждане на зелен покрив?


Най-големите предизвикателства са допустимото натоварване на покрива, възможността да има напояване или не, както и не винаги компетентните съветници на клиента.
Вярвам, че всеки разумен клиент би разбрал, например, ползата от това да се задържи безплатната дъждовна вода на покрива, до корените, по устойчив начин, вместо да се плаща винаги за автоматично постоянно напояване, при което се плаща за системата, за самата вода (почти винаги питейна), както и за енергия за пренос на водата и качването й на покрива.

В това всъщност е и тайната на зелените покриви – в баланса между:

– задържането в слоевете на покрива (по устойчив начин) на колкото се може повече безплатна чиста дъждовна вода

– и бързото оттичане на водата, която е в повече (за да няма преовлажняване на субстрата, а оттам и увреждане на растителността).

А ако ме питате какво е най-важното за един зелен покрив, то:

– първото и най-важно нещо е направата на правилна хидроизолация и нейната постоянна защита по време на целия процес на изпълнение на зеления покрив, просто защото:
o всеки зелен покрив е първо покрив и после „зелен покрив“ и неговата най-важна функция е да защитата от вода
o корекцията на грешки или наранявания по време на работата се правят изключително трудно и цената им е твърде висока

– второто нещо е правилния дренажен композит, който да отвежда водата по максимално сигурен начин десетилетия напред. Дренажният композит е един продукт, който се състои от дренираща част (дренажна мембрана) от полистирен (никога от полиетилен!) със залепени за нея отгоре и отдолу два слоя геотекстил за защитен и филтърен слой.

– и третото нещо е задължителния водозадържащ слой (задължителен както при интензивните, така и при екстензивните зелени покриви) от хидрофилна минерална вата.

Преди малко казах за възможно най-лекия вариант на зелен покрив с тегло от 45 кг./кв.м. (между другото завърших един такъв покрив на фаса проект в Брюксел и след няколко дни ще започна търга за неговото реализиране). Тук имаме само една готова седумна рогозка върху 2,0-2,5 см хидрофилна каменна вата. Заедно с хубавия дренажен композит (винаги от полистирен, не полиетилен!) и дори една хубава противокоренова защита от HDPE 0,5 mm, общото тегло в сухо състояние е само 19-20 кг./кв.м., а при дъжд ще задържи до 24 литра/кв.м., при което общото тегло във водонапито състояние ще стане 43-44 кг./кв.м.