Конкурс за “Зелени покриви” на Лесотехнически университет, инж. Орлин Илиев и ЕСХА България ООД, 2023г.

На 19 април 2023 г. в зала „Акад. Мако Даков“ на Лесотехнически университет се проведе оценяване и награждаване на участниците в конкурс „Зелени покриви“, организиран от катедра „Ландшафтна архитектура“, инж. Орлин Илиев и ЕСХА България ООД за студенти от специалност „Ландшафтна архитектура“.

Събитието е част от Проектна седмица по проект „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ (NatuResEdu). Участваха студенти от специалност Ландшафтна архитектура при ЛТУ от III, IV и V курс. Те разработиха и представиха концепции за интензивно и екстензивно озеленяване на покривното пространство на общински старчески дом в ж.к. Зона Б-5, район „Възраждане“, гр. София.

Официални гости бяха Декана на факултет “Екология и Ландшафтна архитектура” доц. д-р Екатерина Тодорова и проф. д-р Румен Томов – Декан на Агрономическия факултет. Събитието откри проф. д-р Емил Галев, ръководител Катедра „Ландшафтна архитектура“.

Заключителната фаза на конкурса включваше публична защита на проектните решения пред гости и жури в състав: доц. д-р Ценка Кунева, гл. ас. арх. д-р Тодор Михайлов, инж. Орлин Илиев – проектант на зелени покриви и паркинг-покриви и автор на “Ръководство за проектиране и изпълнение на Зелени покриви и Паркинг покриви с дренажни композити” и Мирослав Минчев – представител на ЕСХА България ООД.

Първа награда спечели Елис Басриева, IV курс, втора награда Айля Ахмед, IV курс и на трето място беше отличен проектът на Мерлин Неждет от III курс.
Наградният фонд беше осигурен с любезното съдействие на фирма ЕСХА България ООД.