Конкурс за “Зелени покриви” на Лесотехнически университет, инж. Орлин Илиев и ЕСХА България ООД, 2024г.

На 26 април 2024 г. в зала „Акад. Мако Даков“ на Лесотехнически университет се проведе представяне, оценяване и награждаване на участниците в конкурса „Зелени покриви“, организиран от катедра „Ландшафтна архитектура“, инж. Орлин Илиев и ЕСХА България ООД за студенти от специалност „Ландшафтна архитектура“, които разработиха и представиха концепции за интензивно и екстензивно озеленяване върху подземна инфраструктура и тераси на обект Мона 4 на компания BLD.

Събитието откриха ас. д-р Галина Янчева, гл. ас. д-р ландш. арх. Мариела Маринова и гл. ас. д-р арх. Тодор Михайлов от Катедра „Ландшафтна архитектура“.

Откриване на конкурса „Зелени покриви“ на Лесотехническия университет, инж. Орлин Илиев и ЕСХА България ООД, 2024г.

Заключителната фаза на конкурса включваше публична защита на проектните решения пред гости и жури в състав: доц. д-р Веселин Шахънов, гл. ас. д-р арх. Тодор Михайлов, инж. Орлин Илиев – автор на “Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви” и инж. Мирослав Минчев – директор на ЕСХА България ООД.

Жури на конкурса „Зелени покриви“, 2024г.

Първа награда спечели Цветан Тасев, втора награда – Елис Басриева и на трето място беше отличен проектът на Мария Тодорова.

Цветан Тасев представя проекта си на конкурса "Зелени покриви" на ЛТУ, 26.04.2024г.
Цветан Тасев представя проекта си на конкурса “Зелени покриви”
Цветан Тасев получава първа награда на конкурса "Зелени покриви" на ЛТУ, 26.04.2024г.
Цветан Тасев получава първа награда на конкурса “Зелени покриви”
Елис Басриева представя проекта си на конкурса "Зелени покриви" на ЛТУ, 26.04.2024г.
Елис Басриева представя проекта си на конкурса “Зелени покриви”
Елис Басриева получава втора награда на конкурса "Зелени покриви" на ЛТУ, 26.04.2024г.
Елис Басриева получава втора награда на конкурса “Зелени покриви”
Мария Тодорова получава трета награда на конкурса "Зелени покриви" на ЛТУ, 26.04.2024г.
Мария Тодорова получава трета награда на конкурса “Зелени покриви”

Наградният фонд беше осигурен с любезното съдействие на фирма ЕСХА България ООД.

Представителите на фирма BLD инж. Илияна Пашова, инж. Росица Арнаудова и Невена Гаджева връчиха “Награда на Възложителя” на Цветан Тасев.

Цветан Тасев получава "Наградата на Възложителя" BLD, 26.04.2024г.

Интервю с организаторите на конкурса на предаването “Верижна ре(д)акция” може да видите тук.